Privacybeleid

 

INLEIDING EN DOEL VAN HET DOCUMENT

Welkom bij de privacyverklaring van Grafenia plc en haar dochterondernemingen (aangeduid als "Grafenia Groep") waar de Nettl Academy deel van uitmaakt. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop de Grafenia Groep uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt:

(a) door uw gebruik van een website die door de Grafenia Groep wordt beheerd, met inbegrip van alle gegevens die u via een dergelijke website verstrekt wanneer u zich registreert, inlogt, zich aanmeldt voor onze diensten, een product of dienst aanschaft of deelneemt aan een promotie; en

(b) wanneer u als klant, leverancier of dienstverlener (feitelijk of potentieel), of in een andere hoedanigheid (hoewel voor potentiële en feitelijke kandidaten of werknemers een apart privacybeleid geldt), via welk kanaal dan ook (via onze systemen, per e-mail, post, telefoon, andere elektronische communicatie of anderszins) met de Grafenia Groep handelt of met hen communiceert;

en vertelt u ook over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring wordt in een gelaagd formaat aangeboden, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven. U kunt ook een pdf-versie van het beleid hier downloaden.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

5. 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

6. INTERNATIONALE OVERBOEKINGEN

7. 7. VEILIGHEID VAN GEGEVENS

8. 8. GEGEVENSVERKLARING

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

10. KOKIES

 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met alle andere privacyverklaringen of mededelingen over eerlijke verwerking die we bij specifieke gelegenheden verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van het hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Verwijzingen in deze mededeling naar "u" zijn verwijzingen naar een persoon die onze website gebruikt of op een andere manier met ons communiceert als potentiële of feitelijke klant, partner, licentiehouder of leverancier of als bezoeker (in elk van deze gevallen namens uzelf of namens een afzonderlijke organisatie).

Controller

De Grafenia Groep bestaat uit Grafenia plc en al haar verschillende dochterondernemingen.

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Grafenia Groep, dus wanneer wij "wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring vermelden, verwijzen wij naar het desbetreffende bedrijf in de Grafenia Groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Grafenia Operations Limited is normaal gesproken de beheerder van uw Persoonsgegevens, tenzij wij u anders informeren wanneer onze relatie met u (of het bedrijf of de onderneming die u vertegenwoordigt) bekend is, bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons verstrekt via onze website of wanneer u zich bij ons registreert of koopt of producten of diensten bij ons bestelt.

Gelicentieerde partners

Een aantal producten en diensten worden door derden verkocht onder licentie van de Grafenia Groep (in dit bericht "Licensed Partners" genoemd). U kunt op uw verzoek of via deze website worden doorverwezen naar een website (of e-commerce portal of bestelpagina) die door dergelijke Licensed Partners onder licentie van ons wordt geëxploiteerd. In dat geval kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met dergelijke gelicentieerde partners met het oog op het beantwoorden of uitvoeren van uw verzoek of bestelling.

Wanneer u zich registreert bij en/of goederen of diensten vraagt of bestelt bij gelicentieerde partners, kan de gelicentieerde partner verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die aan de gelicentieerde partner worden verstrekt of door hem worden verzameld. In dergelijke gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens door de Licentiepartner onderworpen zijn aan een afzonderlijke privacyverklaring van de Licentiepartner. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de afgifte van een dergelijke privacyverklaring.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen of anderszins in verband met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@grafenia.com.

U kunt ons ook schrijven op:

Grafenia plc
Derde Avenue
Het Dorp
Trafford Park
Manchester
M17 1FG

Kinderen: Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te houden.
Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018 en historische versies zijn hier gearchiveerd.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze websites verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

 

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt verstaan alle informatie over een persoon waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we hieronder hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • De contactgegevens omvatten het factuuradres, het leveringsadres, het e-mailadres en de telefoonnummers.
 • De financiële gegevens omvatten de gegevens van de bankrekening en de betaalkaart.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • De technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het type en de versie van uw browser, de instelling en locatie van de tijdzone, de typen en versies van de browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen worden gebruikt.

Wij verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonlijke Gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt: Wanneer wij op grond van de wet of op grond van een contract dat wij met u hebben, persoonsgegevens moeten verzamelen en u die gegevens niet op verzoek verstrekt, is het mogelijk dat wij het contract dat wij met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren), niet kunnen uitvoeren. In dit geval is het mogelijk dat wij een product of dienst die u bij ons heeft, moeten annuleren, maar wij zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

 

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, ook via:

Directe interacties. U kunt ons uw Identiteit, Contact, Financiële, Transactie-, Profiel-, Gebruiks- en Marketing en Communicatiegegevens geven door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit geldt ook voor de persoonlijke gegevens die u verstrekt:

 • maak een account aan op onze website of via een ander kanaal of middel;
 • inloggen op uw account (als de Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen, bevatten naam en adres, telefoon, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord; dit geeft ons standaardgegevens voor de verwerking van uw bestelling en stelt de beveiliging in (zodat het bekijken van uw accountgegevens, ontwerpen en bestelgeschiedenis beveiligd is met een wachtwoord);
 • een aanvraag indienen of een bestelling plaatsen voor onze producten of diensten (wanneer we u een klantnummer toewijzen, de bestelgegevens, het factuuradres, het verzendadres en de creditcardgegevens vastleggen om uw bestelling te verwerken en uit te voeren; het factuuradres en de verzendadressen blijven behouden, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren. De bestelgegevens worden bewaard zodat u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken);
 • selecties en keuzes te maken als antwoord op vragen die wij stellen om u te helpen het juiste product en ontwerp te kiezen dat past bij uw doel/bedrijf;
 • te betalen voor producten of diensten (bijvoorbeeld wanneer u creditcardgegevens invoert die u via een beveiligde verbinding met een financieel systeem dat wij van tijd tot tijd gebruiken, met elkaar communiceert). We behouden de referentie van de creditcardtransactie. De betalingsgateway kan ook kaartgegevens bewaren in overeenstemming met PCI DSS-naleving;
 • zich te abonneren op onze dienst of publicaties;
 • verzoek om marketing naar u toe te sturen;
 • deel te nemen aan een wedstrijd, promotie of onderzoek;
 • geef ons feedback;
 • verkoop- en orderondersteuning vragen of nodig hebben, ook wanneer we u helpen bij het voltooien van bestellingen van producten of diensten en het regelen van verzendingen; of
 • serviceondersteuning vragen of nodig hebben, ook wanneer we met u communiceren over diensten die door ons worden geleverd, wat antwoorden op uw vragen of verzoeken of updates over de levering van diensten kan omvatten.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens de interactie met onze website kunnen we automatisch technische en gebruiksgegevens over uw apparatuur, surfacties en patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Derden of publiek beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen zoals hieronder beschreven:

 • Technische gegevens van de volgende partijen:

i) aanbieders van analyses, zoals Google, die binnen of buiten de EU gevestigd zijn;

ii) advertentienetwerken zoals Mailchimp die binnen of buiten de EU zijn gevestigd, en

iii) aanbieders van zoekinformatie, zoals Google, die binnen of buiten de EU gevestigd zijn.

 • Identiteits-, contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Stripe, Worldpay, Paypal, UK Mail, DHL en Zendesk die binnen of buiten de EU gevestigd zijn.
 • Identiteits- en contactgegevens van datamakelaars of aggregatoren zoals Dun & Bradstreet, Business Lists UK en Fulcio die binnen of buiten de EU gevestigd zijn.
 • Identiteits- en contactgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen zoals het Companies House en het kiesregister in de EU.

 

4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens waar gebruiken:

 • wij moeten de overeenkomst die wij op het punt staan aan te gaan of met u zijn aangegaan, uitvoeren of op uw verzoek stappen ondernemen alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan;
 • het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen; of
 • we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die we hebben.

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins vereist of toegestaan zijn door de wet). Meer details over onze legitieme belangen die worden gebruikt als basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens staan in de onderstaande tabel. U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Toestemming en marketing

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, behalve in verband met het verzenden van direct marketing communicatie aan u via e-mail of sms. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor marketing in te trekken. U kunt zich afmelden door het volgen van de afmeldingslinks op elk marketingbericht dat naar u wordt verzonden, of via de instellingen van uw accountprofiel of door contact met ons op te nemen.

Er kunnen zich andere specifieke situaties voordoen waarin wij uw toestemming vragen voor bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens; in dat geval zal de toestemming de basis vormen voor de verwerking van dat specifieke type van verwerking.

Doel en basis van de verwerking

Hieronder hebben we in een tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en op welke wettelijke grondslagen we ons daarbij baseren. We hebben ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn waar nodig.

Merk op dat wij uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details nodig hebt over de specifieke wettelijke grond waarop wij uw persoonsgegevens verwerken als er meer dan één grond is vermeld in de onderstaande tabel.

Doel/activiteit Soort gegevens Legitieme grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het legitieme belang
Om u te registreren als nieuwe klant of partner a) Identiteit b) Contact

(c) Financiële

d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klantgegevens bij te houden en te beheren).
Om bestellingen van klanten, leveranciers en licentiehouders te verwerken, uit te voeren en te leveren, inclusief:(a) Het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten.

(b) Het verzamelen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is.

a) Identiteit b) Contact

(c) Financiële

(d) Transactie

(a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten aan te schaffen en te leveren; om schulden aan ons te innen).
Om onze relatie met u of uw organisatie te beheren en te onderhouden, met inbegrip van: (a) het op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid.

(b) U te vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen.

(c ) Ervoor zorgen dat klachten, vragen en dienstverzoeken worden onderzocht, ondersteund en beheerd.

a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten te leveren; om onze administratie bij te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken).

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een promotie of een enquête of een verzoek om feedback in te vullen. a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens). a) Identiteit b) Contact

c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze onderneming, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, ter voorkoming van fraude en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de reclame die wij aan u leveren te meten of te begrijpen. a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing en communicatie

f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren).
Het uitvoeren van direct marketing via onze website en andere kanalen en communicatie. a) Identiteit b) Contact

(c) Transactie

d) Technisch

e) Gebruik

f) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren; om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien), maar wanneer we uw toestemming hebben gevraagd voor direct marketing, is de basis van de verwerking de toestemming.
Het gebruik van gegevensanalyses om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren. a) Technisch(b) Gebruik Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, om onze business te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren).
Om te reageren op uw vraag en/of om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn. a) Identiteit b) Contact

(c) Transactie

d) Technisch

e) Gebruik

(f) Profiel

g) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).
Om de veiligheid van het netwerk, de informatie en het systeem te garanderen a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing en communicatie

f) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze onderneming, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het uitvoeren van bedrijfsoperaties en due diligence (rapportering van managementinformatie, werking van financiële/risico-/kredietmodellen, back-office werking, beheer van externe dienstverleners, bedrijfsreorganisaties, bedrijfs- of activaverkopen van TES-bedrijven of -bedrijven). a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing en communicatie

f) Technisch

(g) Transactie

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze onderneming, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering, investering of verkoop van ondernemingen of bedrijven van de TES-groep)(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om goederen en diensten of andere materiële of immateriële activa of eigendommen aan te schaffen bij leveranciers en om onderaannemers aan te schaffen a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing en communicatie

f) Technisch

(g) Transacties

(a) Uitvoering van een contract met u; (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten aan te schaffen en te leveren; om onze kernactiviteiten en -activiteiten uit te voeren; om onze activiteiten te laten groeien)
Mogelijke misdrijven aan de bevoegde autoriteiten te melden of hen te helpen bij hun onderzoek. a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Gebruik

e) Technisch

(f) Transacties

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het opsporen en voorkomen, door middel van passende maatregelen, van fraude en criminaliteit. a) Identiteit b) Contact

(c) Profiel

d) Gebruik

e) Technisch

(g) Transacties

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten overdragen aan andere entiteiten binnen de Grafenia Groep en onze Licentiepartners om u te registreren bij de Grafenia Groep, u toe te wijzen of door te verwijzen naar een van onze Licentiepartners (op uw verzoek of op uw aanwijzing), te reageren op uw vragen of goederen en diensten aan u te leveren.

Marketing

Wij zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming krijgen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten de Grafenia Groep voor marketingdoeleinden.

Opting Out

U kunt ons te allen tijde vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat naar u wordt verzonden, of via de instellingen van uw accountprofiel of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, geldt dit niet voor persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van en voor gebruik met betrekking tot een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties of andere niet-marketingdoeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven.

Promotionele communicatie van ons
We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat u misschien wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn. We noemen dit marketing.

U ontvangt marketingberichten van ons als u informatie bij ons heeft aangevraagd of goederen of diensten bij ons heeft gekocht of als u ons uw gegevens heeft verstrekt toen u zich inschreef voor een wedstrijd of zich inschreef voor een promotie en u in elk geval niet heeft afgezien van het ontvangen van die marketing.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in het Cookie-gedeelte van deze website.

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de wettelijke basis voor het gebruik ervan toelichten.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.

 

5. 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen voor de in de tabel in paragraaf 4 genoemde doeleinden.

Interne derden - andere bedrijven van de Grafenia Groep die als gezamenlijke controllers of verwerkers optreden en die diensten leveren op het gebied van IT en systeembeheer en die leidinggevenden rapporteren en/of diensten leveren om ons contract met u uit te voeren.

Externe derden:

 • Dienstverleners die optreden als verwerkers die diensten op het gebied van IT- en systeembeheer, gegevensanalyse, marketing of andere diensten leveren
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke controleurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, en die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankzaken, juridische zaken, verzekeringen en boekhouding.
 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die als verwerker of gezamenlijke controleur optreden en die onder bepaalde omstandigheden melding moeten maken van verwerkingsactiviteiten.
 • Partners of licentiehouders van de Grafenia Groep die als verwerkers of controleurs optreden en die goederen of diensten aan u leveren onder licentie van de Grafenia Groep of aanverwante goederen of diensten.
 • Derden aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of te fuseren. We kunnen ook proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een verandering in ons bedrijf plaatsvindt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring is beschreven.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners alleen toe om uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

 

6. INTERNATIONALE OVERBOEKINGEN

Wij delen uw persoonlijke gegevens binnen de Grafenia Groep. Dit kan inhouden dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven.

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven (of dit nu binnen de Grafenia Groep is of aan een externe derde partij), zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens in dezelfde mate worden beschermd door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt toegepast:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Zie voor meer informatie de Europese Commissie: Toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer wij gebruik maken van bepaalde externe dienstverleners of uw persoonsgegevens op een andere manier doorgeven aan een externe derde partij of een andere entiteit van de Grafenia Groep buiten de EER, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten tussen de exporteur en de importeur die door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractclausules bevatten die de persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als die welke zij in Europa heeft. Zie voor meer informatie de Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een andere entiteit van de Grafenia Groep buiten de EER, als alternatief voor de in de vorige paragraaf genoemde modelcontracten, kunnen wij van onze groepsmaatschappijen eisen dat zij dezelfde regels volgen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze regels worden "bindende bedrijfsregels" genoemd. Zie voor meer informatie de Europese Commissie: Bindende bedrijfsregels.
 • Wanneer wij gebruik maken van bepaalde externe dienstverleners of uw persoonlijke gegevens op een andere manier doorgeven aan een externe derde partij of een andere entiteit van de Grafenia Groep in de VS, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacyschild, dat hen verplicht een vergelijkbare bescherming te bieden als de persoonlijke gegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld. Zie voor meer informatie de Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

7. 7. VEILIGHEID VAN GEGEVENS

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of toegankelijk zijn voor onbevoegden, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van ons verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 

8. 8. GEGEVENSVERKLARING

HOE LANG GA JE MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, ook om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de bewaartermijnen die door ons worden gebruikt voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie het verzoek tot verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

 

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft daar recht op:

Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang tot de gegevens van de betrokkene"). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben te laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt mogelijk moeten controleren.

Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving. Wij kunnen echter niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Maak bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u ons de gegevens wilt laten bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben omdat u ze nodig hebt om vast te stellen, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij doorslaggevende en gerechtvaardigde redenen hebben om ze te gebruiken.

Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarvoor we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Trek de toestemming te allen tijde in wanneer wij vertrouwen hebben in de toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Meestal is er geen vergoeding nodig: U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder de GDPR.

Wat we misschien van jou nodig hebben: Het is mogelijk dat we specifieke informatie van u nodig hebben om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

Tijdslimiet om te reageren: We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

Recht om te klagen: U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Wij stellen het echter op prijs dat u de kans krijgt om uw zorgen te behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

 

10. KOKIES

Onze websites maken op verschillende plaatsen gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser, bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari, worden opgeslagen en waarmee websites gebruikers kunnen herkennen en dingen kunnen onthouden, zoals gebruikersvoorkeuren.

Welke cookies gebruiken we? - We gebruiken zowel sessie-ID-cookies als permanente cookies. Een sessie-ID-cookie vervalt als u uw browser sluit. Een persistent cookie blijft gedurende langere tijd op uw harde schijf staan.

Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Deze cookies bevatten doorgaans geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden door ons ingesteld.

Functionele cookies - Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de site te verbeteren. Als u bijvoorbeeld een van onze aanvraagformulieren invult, stellen we blijvende cookies in om uw informatie op te slaan, zodat u deze niet meer dan één keer hoeft in te voeren als u dat wenst.

Prestatiecookies - Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers deze website gebruiken, bijvoorbeeld hoe lang ze op een bepaalde pagina zijn geweest, hoe lang het laden van de pagina heeft geduurd of of er fouten zijn opgetreden. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Geotargetting cookies - Wij stellen een geotargetting cookie in op basis van de informatie die uw browser verstrekt wanneer u onze site bezoekt. De informatie wordt gebruikt om bepaalde formulieren automatisch in te vullen en om ons te helpen u te voorzien van de meest relevante inhoud op basis van uw locatie.

Targeting/Advertising Cookies - Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van onze digitale reclamecampagnes te helpen meten.

Andere cookies van derden - Sommige cookies die op onze websites zijn geplaatst zijn niet gerelateerd aan deze website. Wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die is ingebed van bijvoorbeeld Facebook of Google, kunnen deze serviceproviders hun eigen cookies instellen op uw webbrowser. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies, dus we raden u aan de websites van derden te controleren voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om onze content te 'delen' met vrienden via sociale netwerken - zoals Facebook en Twitter - kunt u van deze websites cookies ontvangen. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus controleer de websites van derden voor meer informatie over hun cookies en hoe ze te beheren.

Kan ik bestaande cookies verwijderen?
U kunt blijvende cookies verwijderen door de aanwijzingen in het "help"-bestand van uw internetbrowser te volgen. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren of verwijderen, gaat u naar www.aboutcookies.org.

Kan ik de cookies uitschakelen?
Ja, u kunt de cookies in uw browser uitschakelen door de aanwijzingen in het "helpbestand" van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u nog steeds gebruik maken van onze site, maar uw mogelijkheden om sommige delen van onze site te gebruiken zullen beperkt zijn. Ga voor meer informatie over het uitschakelen van cookies naar www.aboutcookies.org.

Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over het uitschakelen van de cookies kunt u terecht op de informatiepagina's van de aanbieder van de browser die u gebruikt.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht is, of indien deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Meer informatie over cookies
Als u meer wilt weten over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, ga dan naar www.aboutcookies.org (opent in een nieuw venster - wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van externe websites).

Beheer van cookies
Als cookies niet zijn ingeschakeld op uw computer, betekent dit dat uw winkelervaring op onze website beperkt blijft tot surfen en onderzoek; u kunt geen producten toevoegen aan uw winkelmandje en deze kopen.

Om cookies in te schakelen
Als u niet zeker bent van het type en de versie van de webbrowser die u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, klikt u op 'Help' bovenaan uw browservenster en selecteert u de optie 'Over' (voor pc's) of met het browservenster open, klikt u op het Apple-menu en selecteert u de optie 'Over' (voor Mac's).

Hoe controleer je cookies voor PC's

Google Chrome
Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer Opties. Klik op het tabblad 'Onder de kap', zoek de sectie 'Privacy' op en selecteer de knop 'Inhoudinstellingen'. Selecteer nu 'Toestaan dat lokale gegevens worden ingesteld'.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer 'Internetopties', klik vervolgens op het tabblad 'Privacy'. Zorg ervoor dat uw Privacy-niveau is ingesteld op 'Medium' of lager, waardoor cookies in uw browser worden toegestaan. De instellingen boven 'Medium' zullen de cookies uitschakelen.

Mozilla Firefox
Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer Opties. Selecteer vervolgens het pictogram 'Privacy'. Klik op Cookies en selecteer vervolgens 'sites toestaan om cookies te plaatsen'.

Safari
Klik op het tandwielpictogram bovenin uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Klik op 'Beveiliging' en vink de optie 'Blokkeer cookies van derden en reclame cookies' aan. Klik op 'Opslaan'.

Hoe controleer je cookies voor Macs

Microsoft Internet Explorer 5.0 op OSX
Klik op 'Explorer' bovenaan uw browservenster en selecteer 'Voorkeuren'. Scroll naar beneden totdat u 'Cookies' ziet onder 'Bestanden ontvangen'. Selecteer de optie 'Nooit vragen'.

Safari op OSX
Klik op 'Safari' bovenaan uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Klik op 'Beveiliging' en vervolgens op 'Accepteer cookies'. Selecteer de optie 'Alleen van de site waar u naartoe navigeert'.

Mozilla en Netscape op OSX
Klik op 'Mozilla' of 'Netscape' bovenaan uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Scroll naar beneden totdat u cookies ziet onder 'Privacy & Beveiliging'. Selecteer 'Alleen cookies voor de oorspronkelijke website inschakelen'.

Opera
Klik op 'Menu' bovenin uw browservenster en selecteer 'Instellingen'. Selecteer vervolgens 'Voorkeuren', selecteer het tabblad 'Geavanceerd'. Selecteer vervolgens de optie 'Cookies accepteren'.

Alle andere browsers
Raadpleeg uw documentatie of online helpbestanden.

 

 

 

Valuta